Prawo

Adwokat doradza, reprezentuje i broni

System prawny zawiera szereg aktów normatywnych, określających ogólnie obowiązujące zasady postępowania w różnych sytuacjach. Są one wydawane przez parlament w formie ustaw. Na ich podstawie organy administracji publicznej formułują nakazy, zakazy i wydają różnego rodzaju pozwolenia. Wszystko to jest napisane sformalizowanym językiem, nie zawsze dla wszystkich zrozumiałym. Niewłaściwa interpretacja tych dokumentów może skutkować problemami w sprawach zawodowych, lub w życiu prywatnym. Aby uniknąć takich problemów, warto korzystać z pomocy prawnika.

Porady i konsultacje

W kancelarii adwokackiej można dowiedzieć się jak postąpić, gdy otrzymało się jakąś niekorzystną decyzję, jakie ma się prawa i obowiązki pracownicze, albo jaką drogą ubiegać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za doznane straty. Adwokat doradzi, w jaki sposób można wiele spraw rozwiązać polubownie, bez wchodzenia na drogę sądową, która wymaga wielu skomplikowanych procedur. Pomoże również w prawidłowym konstruowaniu pism urzędowych takich jak wnioski o pozwolenia, odwołanie się od decyzji urzędów, lub zawieranie umów cywilno -prawnych.

Reprezentowanie klienta

W każdej sytuacji, doświadczony adwokat https://adwokatkakowski.pl/ , po zapoznaniu się ze sprawą, oceni jaką drogę postępowania wybrać. W niektórych przypadkach, w imieniu klienta poprowadzi negocjacje mające na celu pozasądowe załatwienie sporu. Jeśli druga strona nie zaakceptuje tej drogi, prawnik będzie reprezentował klienta w sądzie. W takim mieście jak Olsztyn jest sąd pierwszej instancji – rejonowy, oraz drugiej instancji – okręgowy. W razie potrzeby, adwokat poprowadzi również sprawę odwoławczą do sądu apelacyjnego w innym mieście.  Reprezentowanie klienta przez adwokata wobec pracodawcy lub organów władzy, przyniesie o wiele lepszy skutek, niż samodzielne dochodzenie swoich praw.

Sprawy rodzinne i majątkowe

Prawo cywilne reguluje stosunki ludzi na wszystkich poziomach ich życia. Prywatne konflikty domowe mogą doprowadzić do rozpadu związku, a w efekcie do rozwodu. W takich przypadkach potrzebny jest prawnik, który poprowadzi sprawę na wszystkich jej etapach. Począwszy od napisania pozwu, poprzez konstruowanie w miarę potrzeby dalszych pism procesowych, aż po ustosunkowanie się do decyzji wydanej przez sąd. Dopilnuje też sprawiedliwego podziału majątku i uzyskania prawa do alimentów.Sprawy majątkowe to również nabycie lub odrzucenie spadku, oraz dochodzenie odszkodowań od pracodawcy. Olsztyn jest miastem, w którym przebywa sporo obcokrajowców, prawnik może im pomóc w legalizacji pobytu.

Sprawy karne

Olsztyn jest spokojnym miastem, ale tak jak wszędzie, zdarzają się tam napady, rozboje, kradzieże, lub nadużycia finansowe. Osoby pokrzywdzone zwracają się do adwokata o pomoc w procesach karnych, aby wykorzystać wszystkie prawne możliwości uzyskania zadośćuczynienia za doznane szkody. Osoby oskarżone, które nie zgadzają się z postawionymi im zarzutami, mają szansę z pomocą adwokata przekonać sąd o braku winy z ich strony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *