Kategoria: Prawo

Adwokat doradza, reprezentuje i broni

System prawny zawiera szereg aktów normatywnych, określających ogólnie obowiązujące zasady postępowania w różnych sytuacjach. Są one wydawane przez parlament w formie ustaw. Na ich podstawie organy administracji publicznej formułują nakazy, zakazy i wydają różnego rodzaju pozwolenia. Wszystko to jest napisane sformalizowanym językiem, nie zawsze dla wszystkich zrozumiałym. Niewłaściwa interpretacja tych dokumentów może skutkować problemami w […]